SPInKA

Od  roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole rozpoczął działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery zwany SPInKa.

Realizacją zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  SPInKa realizowała  Sylwia Tyszkiewicz – doradca zawodowy.

Działalność w roku szkolnym 2017/2018

Pismo do Rodziców i Uczniów

Regulamin SPInKa Gimnazjum 27

Harmonogram SPInKi pierwsze półrocze

HARMONOGRAM drugie półrocze

 

W roku szkolnym 2018/19 program jest kontynuowany i prowadzony przez Justynę Kubaszczyk – psychologa.

Nowy regulamin

Harmonogram semestr zimowy 2018

  • Facebook
  • Google+