Rekrutacja uczniów klasy III do szkoły ponadgimnazjalnej

Uczniowie klasy III gimnazjum rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej dokonują w systemie OMIKRON –  przejście do systemu

Jest to system wspierający proces naboru do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników oraz branżowych szkół I stopnia.

  • Facebook
  • Google+