PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – 2 półrocze

I A  wychowawca Anna Grynkiewicz sala 57

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00-8:45 j.wł/j.ang j. polski j.ang/j.wł fizyka j. polski
8:55-9:40 j. ang/inf j. polski chemia j. polski WOS
9:50-10:35 matematyka geografia j.polski chemia historia
10:45-11:30 biologia matematyka j.wł/j.ang j. ang/inf fizyka
11:40-12:25 religia religia g. wych j. wł/j.ang matematyka
12:45-13:30 WF/– plastyka matematyka historia WDŻ
13:40-14:25  WF/– –/WF WF/– –/WF
14:35-15:20 –/WF WF/–  –/WF

II A wychowawca  Beata Filip sala 61

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00-8:45 j. polski –/WF WF/– j. polski –/WF
8:55-9:40 j. polski –/WF z. aryst matematyka –/WF
9:50-10:35 fizyka j. polski j. angG/j.wł j. angG/j. wł geografia
10:45-11:30 j.angG/inf historia religia j. wł/j. angS matematyka
11:40-12:25 matematyka biologia j. polski chemia WOS
12:45-13:30 inf/j. angS matematyka j. wł/j. ang S zaj. techn g. wych
13:40-14:25 religia plastyka  historia  WF/–
14:35-15:20  WF/–  WF/–

III A wychowawca  Małgorzata Solarska sala 54

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00-8:45 j.ang geografia chemia j.polski z. artyst
8:55-9:40 g. wych matematyka geografia fizyka j.polski
9:50-10:35 j. wł/j. ang j.polski matematyka matematyka matematyka
10:45-11:30 matematyka j.polski j. polski WF/WF WF/WF
11:40-12:25 j. ang/j. wł historia j. ang/j. wł WF/WF WF/WF
12:45-13:30 religia biologia religia j. wł/j. ang historia
13:40-14:25 biologia  WDŻ j. polski z.techniczne  –/EDB
14:35-15:20  EDB/–

III B wychowawca  Agata Wojtyło sala 55

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00-8:45 fizyka j. polski geografia matematyka matematyka
8:55-9:40 matematyka geografia historia j.polski zaj. artyst
9:50-10:35 j. polski matematyka j. angielski j. angielski zaj. techn
10:45-11:30 j.polski j. polski historia WF/WF WF/WF
11:40-12:25 biologia g. wych matematyka WF/WF WF/WF
12:45-13:30 j. włoski religia j. polski chemia
13:40-14:25 biologia religia j.włoski
14:35-15:20  EDB

 

 

  • Facebook
  • Google+