6.06 – ZEBRANIE RODZICÓW

ogłoszenie_rodzic 6.06 (czwartek) godz.18.00- Zebrania dla Rodziców uczniów klas  III

Przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

Podsumowanie roku szkolnego

 

9.05 – Konsultacje dla Rodziców

ogłoszenie_rodzic9.05 (czwartek) – Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas III

 godz. 18.00 – 19.00

 

18.04 – 23.04 Święta Wielkanocne

jajo

 

18.04 – 23.04 Wiosenna Przerwa Świąteczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Organizacja Egzaminu Gimnazjalnego w dniach 10-12.04.2019r.

  1. Uczniowie  klas trzecich przychodzą w tych dniach  na godz. 8:30,  ubrani są w strój galowy, mają przy sobie legitymację szkolną.
  2. Plecaki zostawiają w szatni.
  3. Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń.

Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej o godz. 8:50. Przed wejściem do sali uczniowie losują numer stolika.

Listy zdających w danej sali komisja zamieszcza na drzwiach sali.

Uczniowie po napisaniu I części egzaminu schodzą na przerwę do czytelni
i tam pozostają pod opieką dyżurujących nauczycieli do godz. 10.40, a następnie udają się do odpowiednich sal
.

II część egzaminu:

Uczniowie wracają do sal i zajmują swoje miejsca zgodnie z wylosowanym numerem stolika (jeżeli piszą w tej samej sali i w tej samej grupie uczniów, losowanie nie musi odbywać się po raz drugi).
Po napisaniu II części egzaminu uczniowie wychodzą do domu.

Jeżeli uczeń skończy pisać egzamin przed końcem wyznaczonego czasu schodzi do czytelni.
Uczniowie piszący w czasie podstawowym wychodzą ze szkoły 10.04. i 11.04. o godz.12.30, a 12.04. o godz. 12.00,
natomiast w czasie wydłużonym wychodzą ze szkoły 10.04. i 11.04. o godz. 13.15, a 12.04. o godz. 12.30.

        Przypominam!

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 Osoby z  chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

10-12.04 EGZAMIN GIMNAZJALNY KLAS TRZECICH

10.04 środa – EGZAMIN  GIMNAZJALNY  Z PRZEDMIOTÓW  HUMANISTYCZNYCH
z zakresu historii i WOS – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

11.04 czwartek – EGZAMIN  GIMNAZJALNY  Z PRZEDMIOTÓW  MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

z zakresu przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, geografia, biologia) – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

12.04 piątek – EGZAMIN  GIMNAZJALNY  Z  JĘZYKA  NOWOŻYTNEGO

na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na  poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Procedury:

1. Każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych

2.Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki wykonuje się długopisem a nie ołówkiem

3. Do sali nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych i z nich korzystać

4. Arkusze egzaminacyjne są kodowane i oznaczone naklejkami OKE

5. Uczniowie mają dodatkowy czas – 5 minut przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

6. Obowiązuje strój galowy

7. Podczas przerwy uczniowie przebywają pod opieką wyznaczonego nauczyciela do zakończenia egzaminu o godzinie 12. 30 lub 13.15(czas wydłużony)

Pilne!!! 9 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 nr 26/2018/2019  z dnia 8 kwietnia 2019 r.
formalnie ZAWIESZAM wszystkie zajęcia w Szkole w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek).

O kolejnych decyzjach będę Państwa informować na bieżąco.

Informuję, że egzamin gimnazjalny  odbędzie się  planowo w dniach 10-12.04.2019r

Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej mogą zjeść obiad w godz. 11.30-14.00.

Pragnę Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową życzliwość i zrozumienie.

Z poważaniem,

Maria Baran

Dyrektor SPzOI 162


  • Facebook
  • Google+