Odznaczenia

 

28 lutego 2007r.Sztandar Gimnazjum Nr 27 w Krakowie został odznaczonyZłotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Medal przyznała szkole Rada Ochrony Miejsc Pamięci ,Walk i Męczeństwa. Gimnazjum otrzymało także dyplom uznania za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Te zaszczytne wyróżnienia są efektem pracy szkoły w kierunku wychowania młodych ludzi w duchu poszanowania historii. Szczególnym przykładem postawy patriotycznej jest dla naszych uczniów osoba patrona szkoły płka Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.Tradycją stały się wyjazdy do Anielina, miejsca śmierci Hubala. W uroczystościach tych bierzemy udział na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Środowisko Hubalczycy.”

Młodzież uczestniczy również w innych uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, np. w obchodach rocznicy oswobodzenia Krakowa spod władzy zaborców w 1918 roku i w spotkaniach pod pomnikiem w Płaszowie upamiętniających pomordowanych w tamtejszym obozie .

O wojennych losach Polaków przypominają uczniom pamiątki zgromadzone w szkolnym muzeum, które w roku 2007r. otrzymało nowy wystrój.

      

  • Facebook
  • Google+