O szkole

SUKCESY:

 • certyfikaty: „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Szkoła z Klasą”
 • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
 • Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
  (język angielski, język polski, fizyka,chemi)
 • Grand Prix w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym w Języku Angielskim „Bliżej Świata”
 • Czołowe miejsca w Konkursie Historycznym „Czy znasz Kraków” i zawodach sportowych

JĘZYKI OBCE:

 • angielski
 • niemiecki
 • włoski

BAZA SZKOŁY:

 • 2 pracownie informatyczne
 • sala multimedialna z tablicą interaktywną
 • pracownie przedmiotowe(biologiczna,chemiczna,fizyczna,historyczna)
 • muzeum szkolne (eksponaty z okresu II wojny światowej)
 • 2 sale:gimnazstyczna,taneczna,do tenisa stołowego
 • siłownia
 • biblioteka i czytelnia
 • stołówka

PRIORYTETY:

 • wychowanie patriotyczne(program „Katyń – ocalić od zapomnienia”,
  „Dąb Pamięci”)
 • nauka języków obcych (programy autorskie, współpraca ze szkołą z Norre Aaby – Dania)
 • rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych (akcje charytatywne – WOŚP, Bank Żywności, pomoc dla Domu Małego Dziecka, zbieranie nakrętek
  na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego chłopca)

ZAPEWNIAMY:

 • profesjonalne kształcenie
 • miłą atmosferę
 • edukację kulturalną(wystawy, muzea, teatry, kina)
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne – koła przedmiotowe,
  fotograficzne, teatr szkolny,taniec,zajęcia sportowe
 • bezpieczeństwo (stały monitoring)
 • naukę na jedną zmianę
 • zajęcia wyrównawcze i konsultacje ze wszystkich przedmiotów
 • Facebook
 • Google+