Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019

Konkursy Przedmiotowe Organizowane Przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

Lp. Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1 Języka polskiego 17 października 30 listopada 4 marca
2 Matematyczny 25 października 10 grudnia 5 marca
3 Fizyki i astronomii 12 października 27 listopada 28 lutego
4 Historyczny 30 października 13 grudnia 7 marca
5 Biologiczny 16 października 29 listopada 12 marca
6 Geograficzny 26 października 11 grudnia 11 marca
7 Chemiczny 8 paxdziernika 22 listopada 8 marca
8 Języka angielskiego 8 listopada 18 grudnia 26 lutego

Szczegółowe regulaminy konkursów są umieszczone na stronie internetowej:

http://www.kuratorium.krakow.pl

 

 

  • Facebook
  • Google+