Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe Organizowane Przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

Lp. Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
1 Języka polskiego 22 listopada 22 stycznia 16 marca
2 Matematyczny 21 listopada 19 stycznia 15 marca
3 Fizyki i astronomii 14 listopada 15 stycznia 8 marca
4 Historyczny 8 listopada 10 stycznia 5 marca
5 Biologiczny 9 listopada 11 stycznia 6 marca
6 Geograficzny 16 listopada 17 stycznia 12 marca
7 Chemiczny 6 listopada 9 stycznia 1 marca
8 Języka angielskiego 15 listopada 16 stycznia 9 marca

Szczegółowe regulaminy konkursów są umieszczone na stronie internetowej:

http://www.kuratorium.krakow.pl

 

 

  • Facebook
  • Google+