Klub europejski

Edukacja europejska realizowana jest głownie w ramach ścieżki edukacyjnej, lekcji geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz Szkolnego Klubu Europejskiego.

Szkolny Klub Europejski został utworzony przez uczniów klasy europejskiej pod opieką p. Ewy Tlałki w roku 2000. W następnych latach w pracach klubu uczestniczyli uczniowie z wielu klas pod opieką pani Wiesławy Adamskiej. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie brali udział w wielu szkoleniach i warsztatach podnosząc swoją wiedzę i umiejętności w zakresie integracji europejskiej. Celem Klubu jest głownie szerzenie wiedzy o Europie, poszczególnych krajach europejskich i Unii Europejskiej a także pobudzanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów, wycieczek oraz dni europejskich w szkole.

W 2002 roku szkoła nasza przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego Urzędu Integracji Europejskiej „Moja szkoła w Europie”, w ramach którego zrealizowaliśmy następujące projekty:

  1. Zorganizowanie punktu informacji o UE
  2. „Obserwujemy szczyt w Kopenhadze”- kronika i wizualizacja negocjacji
  3. Zorganizowanie Debaty Europejskiej z udziałem eksperta z Centrum Integracji Europejskiej.
  4. Szkolne referendum europejskie ” Młodzi głosują”.
  5. Realizacja warsztatów europejskich na lekcjach wychowawczych w klasach I-szych.
  6. Zorganizowanie konkursu plastycznego, muzycznego, literackiego i wiedzy o Unii Europejskiej.

W 2003 roku przewodnicząca SZKE Katarzyna Baranek oraz opiekun Klubu Wiesława Adamska uczestniczyły w konferencji zorganizowanej przez Fundację Schumana w Sejmie RP.

Corocznie organizujemy w maju Szkolny Dzień Europejski. Do tej pory odbyły się imprezy poświęcone Francji, Grecji, Włochom, Irlandii, krajom niemieckojęzycznym, Węgrom, Czechom i Słowacji.

W 2006 roku Dzień Europejski poświęcony był Norwegii.

W bieżącym roku szkolnym planujemy dzień poświęcony krajom nadbałtyckim.

  • Facebook
  • Google+