Kalendarz szkolny 2018/2019

I PÓŁROCZE

 

w r z e s i e ń

 • 03. 09 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
 • 11. 09 Zebrania z rodzicami (godz. 18.00)
 • Rozpoczynamy akcję edukacyjną ,,Sprzątanie Świata”
 • Rozpoczynamy akcję „Zbieranie nakrętek”
p a ź d z i e r n i k

 • 11.10 Wyjazd do muzeum w Oświęcimiu dla klas III
 • 11.10 Konsultacje dla rodziców (godz.18.00 – 19.00)
 • 12. 10 Akademia z okazji ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
  Obchody dnia Papieskiego
 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
 • Wycieczka na Targi Książki
l i s t o p a d

 • 01.11 Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.11 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11.11 Rocznica Odzyskania Niepodległości
 • 12.11 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 8.11 Zebrania z rodzicami (godz. 18.00)
 • Konkursy przedmiotowe organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
g r u d z i e ń

 • Mikołajkowy Turniej Szachowy i Tenisa Stołowego
 • Akcja charytatywna „Pomoc Hospicjum Św. Łazarza” – sprzedaż pocztówek
 • Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – zbiórka artykułów żywnościowych na rzecz Domu Małego Dziecka w Krakowie
 • 21.12 Spotkania wigilijne w klasach
 • 22.12.18 -01.01.19 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
s t y c z e ń

 • 06.01 Trzech Króli 
 • Targi Edukacyjne dla klasy III
 • Egzamin próbny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla klasy III
 • Egzamin próbny z przedmiotów humanistycznych dla klasy III
 • Egzamin próbny z języka nowożytnego dla klasy III
 • Konkurs Pięknego Czytania
 • 08.01 Klasyfikacyjne Zebranie Rady Pedagogicznej (godz. 16.00)
 • 08.01 Zebrania z rodzicami (godz. 18.00) – przekazanie informacji rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, podsumowanie I półrocza
 • 14.01-27.01 Ferie zimowe

 

II PÓŁROCZE

l u t y

 • 27.02 Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
 • Konkurs czytelniczy „Dobra książka”
 • XVII Festiwal Kultury Dzielnicy XI – etap szkolny
m a r z e c

 • 20.03 Rekolekcje Wielkopostne „Młodzi i Miłosierdzie” w Tauron Arena
 • 21.03 Pierwszy Dzień Wiosny
 •  Konsultacje dla rodziców (godz.18.00 – 19.00)
k w i e c i e ń

 • 10.04 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
 • 11.04 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH
 • 12.04 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO
 • 18.04 – 23.04 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 •  Święto Szkoły – Obchody 118 rocznicy powstania szkoły
 • XVIII Festiwal Kultury Szkół Dzielnicy XI- etap dzielnicowy
m a j

 • 01.05 Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.05 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 03.05 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • Zebrania z rodzicami (godz. 18.00 – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
 • 19.05 Piknik Rodzinny
c z e r w i e c

 • Zebranie rodziców (godz.18.00)- powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych uczniów na koniec roku szkolnego
 • 13.06 – Konferencja klasyfikacyjna (godz. 16.00)
 • 20.06 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 21.06 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
 • 22.06 – 31.08 – FERIE LETNIE

 

 • Facebook
 • Google+