Ekologia

 

W 1991 roku uchwałą Rady Pedagogicznej szkoła przyjęła profil ekologiczny.

 

PROPAGUJEMY DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE PRZEZ:

 

udział w:

– Krakowskich Turniejach Ekologicznych 

„Tobie została powierzona ziemia jak ogród, rządź nią z mądrością”

 

organizację:

– Sesji Ekologicznych, które są całoroczną interdyscyplinarną edukacją o środowisku 

ETAPY SESJI:

I. Gromadzenie materiałów, prezentacja na szkolnym korytarzu – zapoznanie uczniów z treściami Sesji

II. Test wiadomości – łamiemy sobie głowy i pióra nad pytaniami

III. Finał – część artystyczna, rozgrywki drużynowe, konkursy dla publiczności

IV. Wycieczka – zajęcia w terenie, np. ścieżka dydaktyczna, zabawy, sprzątanie itp.

 

 

włączanie się w akcje:

– Sprzątanie świata 

– zbiórki surowców wtórnych

– happeningi z okazji Dnia Ziemi

– „Zielone Szkoły” połączone z ekologią w praktycznym działaniu 

Realizując działania proekologiczne szkoła współpracowała z:

 

– Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

– Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Krakowie

– Ośrodkiem Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego

– Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Krakowie

– Polskim Klubem Ekologicznym

– Muzeum Przyrodniczym i Muzeum Etnograficznym

– Miesięcznikiem „Aura”

– Radiem Kraków i Telewizją Kraków

 

  • Facebook
  • Google+